logo
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR

ابزارهای جنگ نرم

مجموعه روش‌هایی که در تهدیدات نرم به کار گرفته می‌شود را می‌توان سه روش اصلی، گفتاری، رفتاری و مبتنی بر شبکه تقسیم نمود. در ادامه به اختصار به تعریف هر کدام از این دسته روش‌ها می‌پردازیم:

اول- روش‌های گفتاری:

در روش‌های گفتاری هدف اصلی نگرش، افکار، عقاید و باور‌های اساسی مردم و نخبگان جامعه است این روش به دنبال ایجاد اختلال، انحراف و تغییر در اهداف مرجع مذکور است.

روش‌های گفتاری در اعمال تهدیدات نرم را می‌توان به چهار بخش «عملیات روانی»، «عملیات ادراکی»، «دیپلماسی عمومی» و « فریب استراتژیکی»:» تقسیم نمود

عملیات روانی:

به مجموعه طرح‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که به دنبال تشویق، تهییج و تحریک افکار عمومی در خصوص یک مسأله‌ای مشخص و با اهداف از پیش تعیین شده است.  عملیات روانی به طور کلی در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و با اهداف پنهانی قرار دارد و آثار، نتایج و همچنین ابزار‌ها و شیوه‌های آن به راحتی قابل شناسایی نیست. عملیات روانی بیشتر در شرایط بحرانی مانند جنگ،‌شورش و اغتشاش؛ یا در شرایط ناپایدار و شکننده مانند التهاب در روابط دو کشور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرضیات عملیات روانی بر این است که توان جنگیدن دشمن جدا از ابزارها و جنگ ‌افزار‌های نظامی، بر اراده نیروی انسانی معطوف به جنگ استوار است.


انواع عملیات روانی:

1-    عملیات روانی آشکار: این نوع عملیات معمولاً با استفاده از تبلیغات سفید (تبلیغاتی که هویت منبع آن معلوم است-1 انجام می‌شود اغلب موارد عملیات روانی که با عناوین رسمی  (مانند رادیو آمریکا) به اجرا در می‌آیند. از مصادیق این نوع عملیات‌اند.

2-    عملیات روانی پنهانی: عملیاتی است که منبع انتشار آن فاش نمی‌شود. این عملیات به گونه‌ای طراحی می‌شود که دولت مسئول آن معلوم نباشد. یا اگر هم کشف شد، آن دولت بتواند هر گونه دخالتی را انکار کند. عملیات روانی پنهان معمولاً به وسیله تبلیغات سیاه و خاکستری به اجرا در می‌آید.

 

اهداف عملیات روانی:

هدف از عملیات روانی تغییر رفتار و نگرش مخاطب در جهت مطلوب است. این مطلوب بودن باتوجه به شرایط طرفین به سه دسته تقسیم می‌شود:

بین گروه‌ها در یک کشور: عملیات روانی بین دو گروه، بیشتر برای کسب قدرت است اما با توجه به تخریبی بودن عملیات روانی در نهایت شهروندان آن کشور متضرر خواهند شد و کشور آسیب خواهد دید.

بین دو کشور غیرمتخاصم: در این حالت هدف عملیات کسب امتیاز‌های اقتصادی و سیاسی است و هر کشور در جهت منافع ملی خود سعی بر امتیازگیری بیشتری دارد.

دو کشور متخاصم: در این حالت مطلوب بودن، تغییر رژیم یا تغییرات اساسی در رفتار کشور مقابل و نگرش بین دو کشور است. متخاصم در زیر آورده می‌شود.

نمونه هایی از تغییر نگرش:

ـ بدبین سازی شهروندان نسبت به حاکمیت

ـ ناکارآمد نشان دادن مسئولان کشور هدف

ـ القای وجود تبعیض و نبود آزادی در کشور هدف

ـ القای عقب ماندگی کشور نسبت به دیگر کشورها

ـ القای ناجی بودن کشور دشمن

ـ بزرگ جلوه دادن قدرت دشمن

نمونه هایی از تغییر رفتار:

مقاومت قانونی در برابر حاکمیت

ـ مقاومت غیرقانونی در برابر حاکمیت (شورشگری(

ـ مقاومت نکردن در برابر نفوذ دشمن

ـ کمک به دشمن برای نفوذ به کشور

ابزار عملیات روانی:

ابزار عملیات روانی به دو دسته یعنی 1) فشار عملی  2) فشار‌های تبلیغاتی ـ روانی تقسیم می‌شوند.

فشار‌های عملی در عملیات فراملی چهار دسته‌اند: اقتصادی- فرهنگی- سیاسی.- دیپلماتیک و نظامی

ابزار‌های تبلیغاتی- روانی عبارتند از: تلویزیون، رادیو، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و اینترنت که هر یک با توجه به خرده هدف‌های عملیاتی روانی کارایی ویژه‌ای دارند. برای مثال در امر شورشگری، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیو‌های خارجی بیشترین تأثیر را بر شهروندان آن کشور آماج خواهند داشت)(همان(121-123:


عملیات ادراکی:

تأثیرگذاری بر نگرش‌ها، باور‌ها، عقاید، اهداف و ارزش‌های طرف مقابل با هدف ایجاد تغییر در مخاطبان تا سرحد همسو شدن آن‌ها با اهداف و منابع عمل‌کننده را می‌توان عملیات ادراکی (Perception Warfare) معنا نمود این نوع عملیات به جای این که مخاطب را تهییج یا یکباره و فوری وادار به عکس‌العمل نماید، نگرش آن‌ها را نسبت به مسایل اساسی مانند ایده حاکمیت تحت تأثیر قرار دهد. در عملیات ادراکی از فنون و شگرد‌های مختلفی مانند برگزاری جلسات نقد و بررسی، مباحثه و گفت و گو، نظریه‌پردازی و مواردی مانند این استفاده می‌شود.

3ـ دیپلماسی عمومی ( مردم محور:(

اصطلاحی است که از اواسط دهه 1960 میلادی و در هنگامه جنگ سرد در آمریکا و دیگر کشور‌های بلوک غرب مطرح شد. مفهوم کلی دیپلماسی عمومی برقراری روابط حسنه دولت‌ها با ملت‌ها به جای روابط بین دولت‌ها و در جهت فتح قلوب و اذهان عمومی همه یا بخش‌های انتخاب شده‌ای از مردم کشور‌های هدف از طریق سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی. یک تعریف رسمی جدید از دیپلماسی عمومی بریتانیا این گونه است: «کار برای رسیدن به اهداف و نفوذ کردن مثبت در دیدگاه‌های افراد و سازمان‌های خارجی نسبت به بریتانیا و همکاری آن‌ها با بریتانیا»

این روش هزینه‌ اجرای تصمیمات و پیگیری منافع و مقصد را به حداقل می‌رساند و سد مقاومت‌ها در برابر «دیگران» یا «بیگانگان» را می‌شکند. در این میان، رسانه‌هایی که مخاطبانی بیرون از مرز‌های جغرافیایی یک کشور دارند، بیشترین کمک را به پیشبرد منافع ملی خواهند داشت.

این روش از جهت هدف با روش عملیات ادراکی شباهت زیادی دارد؛ اما از جهت نحوه و سازمان اجرایی متفاوت است.

4ـ فریب استراتژیکی:

عملیات فریب را «سلسله اقدامات سازمان یافته و پنهانی که به منظور تأثیرگذاری بر ذهنیت حریف طراحی و اجرا می‌شود و هدف اصلی آن ایجاد انحراف، در تصمیمات حریف از طریق ارائه اطلاعات هدایت شده و گاه غلط به او و اجبار وی به اقدام یا عدم اقدام در جهت منافع ملی کشور خودی یا به ضرر منافع خود» تعریف می‌کنند.

آماج اصلی فریب استراتژیک نهاد‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور هدف است.

فریب استراتژیک با روش عملیات روانی که پیشتر ذکر شد شباهت‌هایی دارد. از جمله:

هر دو به ذهنیت افراد توجه کرده و در تلاش برای تأثیرگذاری بر آن‌اند.

هر دو مشتمل بر سلسله اقداماتی هدفمند و سازمان‌یافته می‌باشند.

هر دو جزو اقدامات سری و پنهان محسوب می‌شوند.

در عین حال اما این دو روش تفاوت‌های مهمی هم با هم دارند.

دوم ـ روش های رفتاری:

روش‌های رفتاری دومین دسته از روش‌های اعمال تهدیدات نرم‌اند. در روش‌های رفتاری، هدف اصلی شکل دادن به رفتار‌های جمعی متناسب با خواسته‌ها، اهداف و برنامه‌های تهدیدگر است. این دسته را می‌توان به چهاربخش«اعتراض»، «عدم همکاری با دولت»، «مداخله غیرخشونت‌آمیز» و «جذب مخالفان حکومت» تقسیم نمود.

1ـ اعتراض

به اقداماتی گفته می‌شود که حکایت از نشان دادن اعتراض و نارضایتی بدون مداخله و رویارویی با نیرو‌های پلیس داشته باشد؛ که در صورت تکرار و روندسازی می‌تواند تبدیل به مقاومت شود. اعتراض می‌تواند به صورت تحصن، مخالفت‌خوانی، کم‌کاری، کارشکنی و تجمع مسالمت‌آمیز انجام شود.

2ـ عدم همکاری با دولت (نافرمانی مدنی)

به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که از سوی مردم یا برخی جمعیت‌ها به منظور ایجاد محدودیت یا خودداری از همکاری‌های سیاسی، اقتصادی،‌اجتماعی و امنیتی با دولت اتخاذ گردد. مواردی مانند عدم پرداخت مالیات، قبوض مصارف خدمات عمومی، بیرون کشیدن پول و سرمایه خود از شبکه‌های دولتی، عدم مشارکت سیاسی مانند عدم مشارکت در انتخابات.

3ـ  مداخله غیر خشونت‌آمیز

به معنای ایجاد اختلال در نظم عمومی مؤسسات، سازمان‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های دولت، توسط افراد، تشکل‌ها و دولت‌های دیگر است).(نوع اقدام حتماً باید خشونت‌آمیز باشد)) مثلاً خرابکاری نامحسوس یا تصرف غیرخشونت‌آمیز یک ساختمان با نهاد دولتی از جمله این موارد است.(همان:75)

4ـ جذب مخالفان حکومت

به معنای جرأت دادن به مخالفان و حمایت از آنان در هنگام سختی و خطر با هدف هویت‌بخشی، انسجام بخشی، تحریک‌پذیری، افزایش انگیزه و اعتماد به منظور ایمان‌سازی مسیر مقابله از سوی یک دولت یا سازمان دشمن علیه دولتی دیگر است. (همان: 75-76)سوم ـ
روش های شبکه ای:

در روش‌های مبتنی بر شبکه هدف اصلی اطلاعات و ارتباطات بر روی شبکه است. بنابراین اینترنت‌ها، مخازن و پایگاه‌های اطلاعاتی و سایت‌های کنترل و فرمان از بخش‌های مهم و مورد توجه در این روش‌اند. روش‌های شبکه‌ای را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:: «دیجیتالی» و «الکترونیکی»

1-    دیجیتالی

روش‌های دیجیتالی به روش‌هایی گفته می‌شود که از طریق فعالیت در فضای دیجیتالی اهداف جنگی را پی می‌گیرد و یا به دنبال اختلال در ارتباط، سرقت اطلاعات و یااختلال در سامانه‌های مدیریت در شبکه‌های اینترنت، اینترنت، و اکسترانت‌اند. از این اقدامات به جنگ رایانه‌ای هم تعبیر می‌کنند. حمله‌های هکری را می‌توان مشهورترین روش دیجیتالی دانست.
2-    الکترونیکی

روش‌های الکترونیکی مجموعه روش‌هایی است که از طریق وسایل الکترونیکی مانند ماهواره و رادیو و تلویزیون اهداف کشور مهاجم را پی می‌گیرند و یا به دنبال اختلال در این وسایل و امواج مربوطه‌شان هستند.